0180 551042 / 0622423482 info@arievandeventer.nl

Disclaimer

Ondanks dat Autorijschool Arie van Deventer de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Autorijschool Arie van Deventer niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Autorijschool Arie van Deventer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Autorijschool Arie van Deventer aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Autorijschool Arie van Deventer kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Autorijschool Arie van Deventer worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Autorijschool Arie van Deventer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze website.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autorijschool Arie van Deventer. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Tarieven van Arie van Deventer Krimpen aan den IJssel