0180 551042 / 0622423482 info@arievandeventer.nl

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autorijschool Arie van Deventer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 15 jaar.
Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 15 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Autorijschool Arie van Deventer verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Autorijschool Arie van Deventer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Autorijschool Arie van Deventer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Autorijschool Arie van Deventer gebruikt u gegevens om het website bezoek in kaart te brengen.

Autorijschool Arie van Deventer gebruikt geen cookies.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arievandeventer.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Autorijschool Arie van Deventer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via: Website:www.autorijschoolarievandeventer.nl
Esdoornlaan 3 2923 EG Krimpen aan den IJssel 0180551042

Autorijschool Arie van Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Arie van Deventer.

Tarieven van Arie van Deventer Krimpen aan den IJssel